24/7/55

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยี
สำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  อยู่พ่วง
ชื่อเล่น  (อุ้ย)
คบ.4คณิตศาสตร์
ชอบสี เขียว
อาหารที่ชอบ ข้าวเหนียวไก่ย่าง
อีเมล์ pijika32@gmail.com
คติประจำใจ :ทำปัจจุบันให้มีค่าส่วนวันข้างหน้าค่อยว่ากัน

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม
Code Calendar by zalim-code.com